Boka ditt besök på Hyllstofta

Med anledning av coronaviruset covid-19 tar vi tillsvidare inte emot obokade besök på vårt kontor i Hyllstofta. Har du ett ärende till oss vill vi att du bokar ditt besök genom att i första hand kontakta kundservice och övriga medarbetare via mail eller telefon. Detta gäller inte om du ska lämna avfall på vår avfallsanläggning i Hyllstofta.

Nya tömningsdagar för sophämtningen

Från årsskiftet kommer Ohlssons att lägga om turerna för soptömningen, vilket innebär att många hushåll får ändrade tömningsveckodagar år 2020. För att se om just ditt hushåll får nya tömningsdagar så jämför kalendern för år 2019 med kalendern för år 2020.

För vissa permanenthushåll kommer det att bli ett längre tidsintervall (mer än 3 dagar längre än normalt) mellan den befintliga och den nya tömningsdagen och då kommer en gratis extratömning att göras. Dessa extratömningar kommer att göras ca 14 dagar (för Kärl 2) och ca 4 veckor (för Kärl 1) efter sista tömningen för år 2019. Om ni inte kan ha kärlen stående framme vid tomtgränsen till extratömningen, så låt de stå synliga på tomten så går chaufför in och hämtar dem.

Taxan höjs med index

Då den föreslagna Renhållningstaxan ännu inte hunnit bli beslutad i kommunerna så har Nårabs styrelse beslutat att höja taxan med index från årsskiftet. Det innebär att priserna höjs med 2,7% för renhållningen och 1,9% för slamhanteringen från 1 januari 2020

Information om förändringar på Nårab

Då Renhållningstaxan inte hunnit bli beslutad i samtliga Nårabs kommuner innan årsskiftet kommer de förändringar i abonnemang som framgår av Nårabs Lilla Gröna att träda i kraft senare under år 2020.

För fastighetsägare med fritidsabonnemang innebär det att de tre tömningarna under vinterhalvåret som ingår i abonnemanget fortfarande kommer att ske på bestämda datum under januari och mars/april enligt Tömningskalendern.

Återvinningscentralen

i Ljungbyhed är STÄNGD Tisdag och Torsdag v3 2020.

Återvinningscentralen
i Perstorp och Hyllstofta är öppet som vanligt.

Under v4-v8 är där begränsad framkomlighet p.g.a. markarbete.

Skoltävling om matsvinn

Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. Nu startar skoltävlingen Resterkocken där alla grundskolor i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner är välkomna att delta! Genom att skapa något kreativt på matrester och livsmedel som annars hade riskerat att slängas är eleverna med och tävlar om pengar till klasskassan. Samtidigt utbildas eleverna till att hjälpa till att minska matsvinnet. Läs mer på www.resterkocken.se.

Tävlingen riktar sig till årskurs 4-9 och pågår från 1 okt - 1 dec 2019.

Inga kärl på trottoaren

rullstol

Vi är mycket tacksamma för att kärlen står nära sopbilen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna tömma dina kärl. Kärlen ska därför vara placerade intill tomtgränsen inne på din tomt. Undvik alltså att ställa kärlen på trottoaren som är till för gående. Tänk på att det även gäller kärl för trädgårdsavfall om du har ett sådant.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.