Företag

narab industri

pil gron2 Nya Mottagningsavgifter på Hyllstofta för företagskunder from 2019-01-01


Nu inför Nårab företagskuponger.

Ny prismodell med kuponger på Återvinningscentralerna from den 1 april.
pil gron5 Läs mer


Lämna avfall

Vi tar emot ditt avfall!
Vi behandlar och återvinner avfall till nya råvaror, biogas, gödningsmedel eller energi. Låt oss göra något positivt av ditt avfall. Bra för vår miljö – och din ekonomi.

Vi tar emot

  • Industriavfall
  • Slam
  • Brännbart avfall
  • Blandat avfall
  • Avfall för deponering

Köp återvunnet material

Efter behandling av olika avfallsfraktioner tar vi fram de produkter som marknaden efterfrågar. Vi skräddarsyr produkter efter dina önskemål.

Vi säljer

  • Anläggningsjord - Kompostjord - Trädgårdsjord
  • Skrot/Metall
  • Wellpapp
  • Bränsle (PTP, RT och Vitflis)
  • Återvinningsprodukter


Sveriges modernaste slamavvattningsanläggning

Vi tar emot flytande slam som inte får hamna i avloppet. Slam från industrier som t.ex. tvättanläggningar lossas i en bassäng. Slammet behandlas med polymerer för att kunna filtrera bort vattnet som sedan renas i reningsverket på anläggningen. Kvar blir endast 2-5 % slam som går till kompostering.

slam1slam2
Slamavvattningsanläggningen är en av de största investeringar (7 milj.) som skett på anläggningen.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.