Företag

narab industri

pil gron2 Nu inför Nårab företagskuponger 2020-11-01

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Nårabs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Nytt lagkrav 1 nov: spårbarhet av farligt avfall

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft 1 november. Detta innebär att Nårab inte längre kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan hänvisa till Hyllstofta avfallsanläggning.

Anledningen till detta är att det nya lagkravet bland annat innebär att du måste få ett kvitto på det du lämnar in och Nårab har en skyldighet som företag att rapportera in detta, något vi inte kan göra på återvinningscentralerna.

Detta påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare. 

Konsekvens av lagen

Den innebär att du som företag/företagare inte kan lämna följande avfallsslag på våra återvinningscentraler efter 1 november:
• El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
• Asbest
• Tryckimpregnerat trä och slipers


Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Naturvårdsverket har infört ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska fr o m 1 november 2020 rapportera sina flöden till ett nationellt digitalt avfallsregister. Här hittar du samlad information.

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall.
pil gron5 Länk till Naturvårdsverket

Vanliga frågor om rapportering

Vad ska rapporteras till spårhetssystemet?
Uppgifter som ska rapporteras in är bland annat avfallsproducent, transportör, mottagare, avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, behandlingskod (R&D-kod) och datum.

Vem ska rapportera in i spårbarhetssystemet?
Rapporteringen gäller alla yrkesmässiga verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, behandlar och vidareförmedlar farligt avfall.

Vilka typer av farligt avfall omfattas av rapporteringen?
Alla typer av farligt avfall omfattas av det nya systemet.


El-avfall

Från 1 november 2020 krävs det att verksamhetsutövare har med sig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall på Hyllstofta.
Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings eller förbehandlingsanläggning.
Avlämnarintyg och vidare information kan fås på
pil gron5 www.el-kretsen.se/avlämnarintyg

OBS företagare, som har för sig att transportera mer än 100 kg farligt avfall per år, ska ha tillstånd för transport av farligt avfall. Något som ska sökas hos Länsstyrelsen. Under 100 kg/år krävs enbart en anmälan.


Nu inför Nårab företagskuponger.

På Återvinningscentralerna gäller numera företagskuponger.
pil gron5 Läs mer


Lämna avfall

Vi tar emot ditt avfall!
Vi behandlar och återvinner avfall till nya råvaror, biogas, gödningsmedel eller energi. Låt oss göra något positivt av ditt avfall. Bra för vår miljö – och din ekonomi.

Köp återvunnet material

Efter behandling av olika avfallsfraktioner tar vi fram de produkter som marknaden efterfrågar. Vi skräddarsyr produkter efter dina önskemål.

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.