Slamtömning

slam2Enligt Renhållningsordningen för våra kommuner måste alla trekammarbrunnar, septiktankar, slutna tankar och fettavskiljare tömmas minst en gång per år. Tömning får bara utföras av vår entreprenör Puls AB. Du får alltså inte kontakta någon annan aktör på marknaden.
Spolning av avloppsledningar och dylikt i samband med tömning utförs inte av Nårab.

För all bokning ring Nårab: 0435-296 50 
Det är bara vår entreprenör Puls AB som får tömma din brunn/tank.

 

 

 

Ordinarie tömning

cirkel orange Kampanjtömning
Vi tömmer din brunn under vår årliga tömningsrunda. Alla brunnar i området töms under samma månad varje år, vilket gör att detta är det billigaste tömningsalternativet.
Om du bokar en extra tömning utöver kampanjtömningen och det är mer än sex månader tills dess att planerad kampanj går i ditt område, så utförs även den årliga kampanjtömningen.
Är det däremot mindre än sex månader till kampanjstart utgår den automatiska tömningen om det inte är så att du vill att den ska ske. Meddela detta vid bokning av extratömning.

cirkel orange Månadstömning
Vill du alltid ha tömning en eller flera specifika månader varje år är detta alternativet för dig. Du bestämmer själv vilken/vilka månader du vill att vi skall komma och tömma, vi kan dock inte lova om det blir i början, mitten eller slutet av månaden.

 

Extra tömning

cirkel orange 7-dagars tömning
Tömning inom sju dagar efter din beställning (beställningsdagen oräknad).
7-dagars tömning kostar 1 893 kr inkl. moms för tömning upp till 2 ton.

cirkel orange Omgående tömning vardag
Vid beställning före klockan 15.00 sker tömning samma dag.
Vid beställning efter klockan 15.00 (genom att maila Nårab) sker tömning av brunnen/tanken nästkommande vardag. 
Omgående tömning vardag kostar 3 291 kr inkl. moms för tömning upp till 2 ton.

cirkel orange Omgående tömning kvällar & helger
Beställning görs genom att ringa Puls journummer: 010-45 00 500. Detta alternativ är betydligt dyrare än omgående tömning på vardagar och innebär att brunnen töms på kvällen/helgen/helgdagen.
Omgående tömning kväll/helg kostar 9 260 kr inkl. moms för tömning upp till 2 ton.

 

Att tänka på när din brunn ska slamtömmas.

slam2Framkomlighet
Se till att vägen är framkomlig (röjd bredd 4 meter och fri höjd 4 meter) och att vägunderlaget bär för en större lastbil med vikt på 30 ton. Det skall finnas möjlighet att vända. Låsta grindar och bommar etc. måste vara öppna för passage, alternativt meddela oss kod eller lämna nyckeln till oss. Skotta och sanda vintertid vid behov.

brun markt

 

Är brunnen lätt att hitta?
Röj buskar och högt gräs mm runt brunnen. Ta bort blomkrukor och annan dekoration från locket. Är tanken/brunnen nergrävd ska den grävas fram ordentligt. Märk gärna ut brunnens placering t.ex. med en pinne och en röd plastpåse

Hur tungt är ditt lock?
Enligt Arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 15 kg. Om ditt lock väger mer, vill vi att ni byter till lättare eller har locket frilagt och provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att det inte finns risk för människor eller djur att falla ned i brunnen under tiden locket är bortlyft.

Övrigt
Husdjur/boskap skall vara inlåsta eller placerade på annan plats så att de inte stör tömningsarbetet.
Dragvägen för slang skall vara röjd från grenar och sly samt får inte vara blockerad av hinder t.ex. staket, redskap, oskottad snö, m.m.

 

Så här går tömningen till

Slambilen har två separata tankar vilket gör det möjligt att dela på de olika skikten i avloppsbrunnen. När brunnen är tömd återförs den rena vattenfasen till brunnen.

 

gar till

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.