Boka ditt besök på Hyllstofta

Med anledning av coronaviruset covid-19 tar vi tillsvidare inte emot obokade besök på vårt kontor i Hyllstofta. Har du ett ärende till oss vill vi att du bokar ditt besök genom att i första hand kontakta kundservice och övriga medarbetare via mail eller telefon. Detta gäller inte om du ska lämna avfall på vår avfallsanläggning i Hyllstofta.

Bokning av budade fritidstömningar

I Nårabs fritidsabonnemang ingår 3 tömningar per kärl under perioden oktober-april. Dessa tömningar sker dock inte automatiskt på förutbestämda datum utan behöver budas genom kontakt med Kundservice eller genom att fylla i formuläret nedan. Det går bra att boka en tömning i taget eller samtliga tömningar vid samma tillfälle. Efter budning sker tömning inom en månad för kärl 1 och inom två veckor för kärl 2. Tömning sker den dagen renhållningsfordonet kör i området. Observera att datumet som fylls i nedan inte är det datum då kärlet kommer att bli tömt. Kärlet kommer att tömmas den dag rehållningsfordonet nästa gång kör i området. Det innebär att tömningen sker inom 14 dagar för kärl 2 och inom en månad för kärl 1.  

Boka ditt besök på Hyllstofta

Med anledning av coronaviruset covid-19 tar vi tillsvidare inte emot obokade besök på vårt kontor i Hyllstofta. Har du ett ärende till oss vill vi att du bokar ditt besök genom att i första hand kontakta kundservice och övriga medarbetare via mail eller telefon. Detta gäller inte om du ska lämna avfall på vår avfallsanläggning i Hyllstofta.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.