Invasiva arter

lupiner klarsgarden

När du lämnar trädgårdsavfall på återvinningscentralen är det viktigt att du kontrollerar om det innehåller invasiva arter som:
• Blomsterlupin
• Jättebalsamin
• Jätteloka
• Parkslide
• Gul skunkkalla
• Vresros
Invasiva arter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Därför finns det restriktioner gällande mottagning.

Invasiva arter tas bara emot på ÅVC Örkelljunga och Hyllstofta.

Du behöver vidta följande åtgärder när du lämnar invasiva arter på ÅVC:
• Växterna ska vara förpackade i väl förslutna, dubbla säckar och hanteras separat på återvinningscentralen.
• Kontakta personal på plats.
Det finns inga fria mängder och det kostar 50 kronor/säck
Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.