Boka ditt besök på Hyllstofta

Med anledning av coronaviruset covid-19 tar vi tillsvidare inte emot obokade besök på vårt kontor i Hyllstofta. Har du ett ärende till oss vill vi att du bokar ditt besök genom att i första hand kontakta kundservice och övriga medarbetare via mail eller telefon. Detta gäller inte om du ska lämna avfall på vår avfallsanläggning i Hyllstofta.

Knyt till om smittan

plastpasar fyllda

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet. Som privatperson kan du hjälpa till med att undvika smittspridning till sophämtare och driftspersonal genom tre enkla saker:

  • Se till att dina sopor är korrekt förpackade i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. 
    Detta skyddar dina sophämtare och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.
  • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
  • Begränsa antalet besök på återvinningscentralen. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen. 

Nu klistrar vi om kärl 2

ommarkning1
I vårt projekt att ändra fackindelningen i Beda-kärlen har vi nu påbörjat om-märkningen av kärl 2.

Två fack för tidningar?
Efter första steget i om-märkningen kommer det under en period att finnas två fack för insamling av tidningar. Ett större fack i kärl 1 och ett mindre fack i kärl 2. Fram till om-märkningen av kärl 1 går det bra att slänga tidningar i både kärl 1 och kärl 2.

Varför hänger det en plastsäck på kärlet?
När vi har märkt om kärl 2 finns det inte längre något fack för insamling av plastförpackningar. I samband med om-märkningen lämnar vi därför ut en säck som ni kan samla Plastförpackningarna i fram till dess att vi märkt om även kärl 1 där ni i framtiden ska samla in plastförpackningar. När vi märker om kärl 1 tar vi med oss plastsäcken om den står ute vid kärlet vid tömningen

OBS! Det är viktigt att plastsäcken inte hänger kvar på kärlet då det försvårar tömningen av kärlet. Säcken ska istället vara placerad bredvid kärlet den dagen vi kommer för att märka om kärl 1. För att säcken inte ska blåsa iväg kan det vara bra att lägga något tungt på den, som ex en sten.

 

 

Efter om-märkningen kommer ni sortera
Tidningar i kärl 2 och
Plastförpackningar i kärl 1.

pil gron5 Läs mer

Tömning kan ske från kl 06.00

Från 2 mars 2020 kan ditt sopkärl komma att tömmas redan klockan 06.00. Enligt den nya Renhållningsordningen ska kärl stå ute vid tomtgräns från klockan 06.00 på tömningsdagen. Under mars månad kommer chauffören att gå in och hämta de kärl som inte ställts ut innan kl 07.00 (om kärlet står synligt) eller så kommer chauffören tillbaka senare under dagen och tömmer ditt kärl.

Nya Renhållningsföreskrifter och ny Taxa

Från 1 mars 2020 gäller en ny Renhållningstaxa och nya Renhållningsföreskrifter för kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 

pil gron5 Renhållningstaxa

pil gron5 Renhållningsföreskrifter

Mer plats till Plasten!

ommarkning1
I samband med om-märkningen lämnar vi ut en säck som ni kan samla Plastförpackningarna i under mellanperioden.

Efter om-märkningen kommer ni sortera
Tidningar i kärl 2 och
Plastförpackningar i kärl 1.

pil gron5 Läs mer

Tömningskalendern 2020

Tömningskalendern för 2020 finns nu tillgänglig online samt för utskrift i tabellformat och kalenderformat.

Observera att många hushåll får ändrade tömningsveckodagar under 2020, läs mer om detta i nyheten nedanför.

pil gron5 Tömningskalendern

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.