Boka ditt besök på Hyllstofta

Med anledning av coronaviruset covid-19 tar vi tillsvidare inte emot obokade besök på vårt kontor i Hyllstofta. Har du ett ärende till oss vill vi att du bokar ditt besök genom att i första hand kontakta kundservice och övriga medarbetare via mail eller telefon. Detta gäller inte om du ska lämna avfall på vår avfallsanläggning i Hyllstofta.

Bokning av budade fritidstömningar

I Nårabs fritidsabonnemang ingår 3 tömningar per kärl under perioden oktober-april. Dessa tömningar sker dock inte automatiskt på förutbestämda datum utan behöver budas genom kontakt med Kundservice eller genom att fylla i formuläret nedan. Det går bra att boka en tömning i taget eller samtliga tömningar vid samma tillfälle. Efter budning sker tömning inom en månad för kärl 1 och inom två veckor för kärl 2. Tömning sker den dagen renhållningsfordonet kör i området. Observera att datumet som fylls i nedan inte är det datum då kärlet kommer att bli tömt. Kärlet kommer att tömmas den dag rehållningsfordonet nästa gång kör i området. Det innebär att tömningen sker inom 14 dagar för kärl 2 och inom en månad för kärl 1.  

Budade fritidstömningar på vintern

I Nårabs fritidsabonnemang ingår 3 tömningar per kärl under perioden oktober-april. Dessa tömningar sker dock inte på förutbestämda datum utan behöver budas genom att kontakt med Kundservice.

Efter budning sker tömning inom en månad för kärl 1 och inom två veckor för kärl 2. Tömning sker den dagen renhållningsfordonet kör i området. 

Minska smittspridningen

plastpasar fyllda

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har klassat renhållning som en samhällsviktig verksamhet. Som privatperson kan du hjälpa till med att undvika smittspridning till sophämtare och driftspersonal genom tre enkla saker:

  • Se till att dina sopor är korrekt förpackade i påsar och förslut med dubbelknut innan du kastar det i sopkärlet. 
    Detta skyddar dina sophämtare och de som ska hantera avfallet därefter från eventuell smitta i avfallet. Det gäller förstås särskilt om någon i hushållet är sjuk, men det är en bra regel att hålla sig till alla dagar.
  • Ställ inga soppåsar bredvid sopkärlet. Det lockar fåglar och skadedjur som sprider ut innehållet och sophämtare riskerar utsättas för direktkontakt med avfallet.
  • Begränsa antalet besök på återvinningscentralen och om möjligt- besök oss en vardag. Sortera helst avfallet hemma så att besöket går snabbt och smidigt. Håll avstånd inne på anläggningen och låt barn vänta kvar i bilen. 

Hjälp oss att bli bättre - Kundnöjdhetsmätning på gång

Nöjda kunder och god service är viktiga för oss och vi vill få en bild av hur du uppfattar avfallshanteringen i din kommun och hur du vill att avfallshanteringen ska förbättras. Vi genomför därför en kundundersökning i dagarna så bli därför inte förvånad om du är en av våra slumpmässigt utvalda kunder som fått en enkät i brevlådan. Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du tar dig tid att besvara enkäten.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Nårabs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Nytt lagkrav 1 nov: spårbarhet av farligt avfall

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft 1 november. Detta innebär att Nårab inte längre kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan hänvisa till Hyllstofta avfallsanläggning.

Anledningen till detta är att det nya lagkravet bland annat innebär att du måste få ett kvitto på det du lämnar in och Nårab har en skyldighet som företag att rapportera in detta, något vi inte kan göra på återvinningscentralerna.

Detta påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare.

Konsekvens av lagen

Den innebär att du som företag/företagare inte kan lämna följande avfallsslag på våra återvinningscentraler efter 1 november:
• El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
• Asbest
• Tryckimpregnerat trä och slipers

Invasiva arter

lupiner klarsgarden

När du lämnar trädgårdsavfall på återvinningscentralen är det viktigt att du kontrollerar om det innehåller invasiva arter som:
• Blomsterlupin
• Jättebalsamin
• Jätteloka
• Parkslide
• Gul skunkkalla
• Vresros
Invasiva arter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Därför finns det restriktioner gällande mottagning.

Invasiva arter tas bara emot på ÅVC Örkelljunga och Hyllstofta.

Du behöver vidta följande åtgärder när du lämnar invasiva arter på ÅVC:
• Växterna ska vara förpackade i väl förslutna, dubbla säckar och hanteras separat på återvinningscentralen.
• Kontakta personal på plats.
Det finns inga fria mängder och det kostar 50 kronor/säck
Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.