Kärl till trädgårdsavfall

tradgardsavfall

Bor du i tätort (detaljplanelagt område) kan du abonnera på kärl till trädgårdsavfall. I kärlet kan du lägga gräs, mossa, grenar, löv, vissna blad och blommor, krukväxter, blomjord, etc.

Kärlet töms var 14:e dag under perioden mars – november. (18 gånger per år).

Kostnad per år:
cirkel orange Trädgårdskärl 190 liters. 724 kr/år.
cirkel orange Trädgårdskärl 370 liters. 1 095 kr/år.

 

Placering av trädgårdskärl
Trädgårdskärlen är väldigt tunga att tömma. Därför tömmer vi dem med en så kallad sidlastare vilket innebär att kärlet lyfts med hjälp av en griparm vid sidan av sopbilen. För att trädgårdskärlet ska kunna tömmas behöver kärlet placeras närmast trottoaren och så att locket kan öppnas från gatan och hjulen är in mot tomten när det är dags för tömning. 

Sopbilens griparm når kärlet 2 meter från fordonet. Tänk på att ha fritt 0,5 m mellan och runt kärlet samt 4 meter ovanför så att inte griparmen slår i eller fastnar i något, se bilden nedan.

OBS! Trädgårdsavfall (ex blött gräs, längre grenar) fastnar lätt i kärlet och då finns risk att det inte lossnar vid tömning. Kontrollera därför gärna att avfallet verkligen ligger löst innan tömning. Tänk även på att inte lasta kärlet för tungt, det ska fortfarande gå att rulla vid behov.

 bil trad

 

 

Registrering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. För att administrera din anmälan/ansökan samt tillhandahålla information och genomföra debitering av dina avfallstjänster krävs registrering av uppgifterna i vårt dataregister. Information om hur Nårab behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.