Hemkompostering

Kompostering är naturens egen metod att ta hand om sitt ”avfall” och skapa en bra grund för fortsatt liv.
Att skapa ett kretslopp i sin egen trädgård är ett miljövänligt sätt att ta hand om en del av sitt eget avfall.

pil ljusgron2 Folder om hemkompostering (pdf)

 Du behöver:

• En sluten kompostbehållare med lock och botten. Vid kompostering av animaliskt avfall krävs en isolerad kompostbehållare.

• Diverse trädgårdsredskap, t ex en grep.

• Täckmaterial, t ex flisat trädgårdsavfall, bark- eller torvmull, torra löv eller jord.

behallare

 Så här sköter du komposten 

• Vid kompostering bryts det organiska materialet ned av bakterier, svampar, maskar och andra smådjur.

• För att processen ska fungera behövs syre. Börja med att lägga grenar och kvistar i botten, det underlättar för luften att cirkulera. Köksavfall är tungt och kompakt, blanda det därför med små kvistar eller lite flisat trädgårdsavfall så blir komposten luftigare.

• Täck alltid med ett par centimeter täckmaterial när du lagt i färskt avfall, annars kan du få problem med flugor.

• Passa även på att röra om i komposten när du lägger i nytt avfall.

• Komposten fungerar allra bäst om den är lagom fuktig. Man brukar säga att komposten ska kännas som en urkramad tvättsvamp. Är den för torr måste den vattnas och om den är för fuktig måste det blanda

• Slutligen är det viktigt att komma ihåg att alltid hålla kompostkärlet slutet så att inga fåglar eller råttor kommer till.s upp med något som suger åt sig fukt, t ex torv eller sågspån.

• Komposten är klar när den ser ut som jord och luktar jord. Låt den gärna ligga och eftermogna en till två månader så att den blir helt klar.


 skoter

 Vad kan läggas i komposten?

Lämpligt:
• matrester
• fisk och kött
• skal och rester från frukt och grönsaker
• te- och kaffesump, även påsar och filter
• äggskal (bör krossas)
• hushållspapper
• trädgårdsavfall


avfall

Olämpligt:
• sjuka grenar och växter
• grova grenar
• kattsand
• cigarettfimpar
• kemikalier och läkemedel
• plast, glas, metall, läder, gummi
• papper som är plastat eller vaxat
• dammsugarpåsenolampligt avfall

 

 Om du får problem

Lukt
Oftast är komposten för kompakt och det kommer inget syre till. Behållaren får inte vara lufttät. Orsaken kan också vara att komposten är för våt. Blanda i något luftigt material t ex flis eller torv och rör om ordentligt.

Flugor
Materialet har täckts för dåligt. Blanda om i komposten och lägg på ett lager täckmaterial.

Myror
Komposten är för torr. Vattna och rör om.

Ingenting händer
Kontrollera att komposten är lagom fuktig och inte för kompakt. Blanda gärna i lite gammal kompost för att tillföra bakterier och andra nedbrytare som sätter fart på komposten. Om komposten stannar av på vintern kan det bero på att temperaturen blir för låg i kärlet. Prova att isolera den med t ex frigolit.
stinker

 Hantering av komposterbart avfall

Lokala regler för kompostering
Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall skall anmälas till Söderåsens Miljöförbund. (Avfallsförordningen SFS
2011:927). Fastighetsägaren får i allmänhet kompostera köksavfall på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.
Vid kompostering av animaliskt matavfall ska skadedjurssäker behållare för åretruntbruk alternativt en aktiv gödselstack
användas. Kompostering skall ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vidare måste det finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.

Anmälningsblanketter om kompostering PDF pil ljusgron2
 Avfallskvarn

Funderar du på att skaffa avfallskvarn hemma? Då är det bra att först kontrollera vilka regler som gäller i din kommun. Enligt Renhållningsordningen är det inte tillåtet att använda avfallskvarn om den ansluts till det kommunala avloppsnätet. Det finns dock möjlighet att få ansluta kvarnen till en separat tank men glöm inte att ansöka om tillstånd hos kommunen innan du köper och installerar utrustningen.avfallskvarn

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.