Regler för asbest

Fr.o.m. 2015-01-01 gäller nya regler för hantering asbesthaltigt avfall pga. ändrade regler i avfallsförordningen.

Du kan lämna asbesthaltigt avfall i begränsade mängder på våra ÅVC, utom i Övarp (Östra Ljungby) och i Skånes Fagerhult. På Hyllstofta finns inga begränsade mängder dock skall större mängder föranmälas. Reglerna för täckning och paketering gäller även här.

Asbest kan finnas i eternitblomlådor, fönsterbänkar, tak- och väggplattor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varm- vattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Regler för att lämna asbest:

• När du besöker återvinningscentralen anmäler du direkt till personalen att du kommer med asbesthaltigt material.
• Du ska själv placera materialet i anvisad container.
• Materialet ska vara förpackat i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) som rymmer max 10 kg.
• Förpackningarnas vikt får inte överstiga vad en person själv kan lyfta.
• Förpackningarna ska vara ordentligt igentejpade och förslutna samt märkta med asbest.
• Asbest får gärna vara fuktad så det binder dammet men det är inget krav.
• Om förpackningarna inte är tillräckligt förseglade kommer personalen be dig att åtgärda de eventuella bristerna. Uppfylls inte detta kommer du inte att få lämna materialet på vår återvinningscentral. Observera att förpackningarna eller åtgärdande av bristande förpackning inte får ske på återvinningscentralerna.

Priser:

• Privatpersoner får utan kostnad lämna en förpackning (säck)/ per tillfälle utan kostnad, företag - se prislista.
• Är du privatperson eller företagare med större mängder asbesthaltigt avfall kan det lämnas på Avfallsanläggningen i
Hyllstofta mot avgift/ ton.

Din säkerhet:

• För din egen säkerhet rekommenderar vi att du noga läser om riskerna att hantera asbest. Finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se/teman/asbest
• Tänk på att det finns särskilda företag som kan hjälpa till om du har stora mängder asbest att hantera.
• Är du företagare så tänk på att följa bestämmelserna i Avfallsförordningen SFS2011:927

Är du osäker eller har frågor kan du alltid ringa Nårabs växel på 0435-296 50

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.