Lämna avfall

Vi tar emot ditt avfall!

Vi behandlar och återvinner avfall till nya råvaror, biogas, gödningsmedel eller energi. Med mesta möjliga återvinning kan vi spara på jordens ändliga resurser och minimera växthuseffekten. Alla avfallsslag behandlas med minsta möjliga miljöpåverkan, i första hand för återvinning. För avfall som absolut inte kan återvinnas har vi miljösäker deponering.

Vi tar emot

  • Industriavfall
  • Slam
  • Brännbart avfall
  • Blandat avfall
  • Avfall för deponering

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.