Utebliven sophämtning

fullt karl2Ibland kan den uteblivna hämtningen bero på orsaker som sophämtaren inte kan råda över.

cirkel orange Kärlen får ej vara överfulla. Locket ska gå att stänga.
cirkel orange Felparkerade bilar blockerar hämtvägen.
cirkel orange Det är svårt för hämtpersonalen att ta sig fram vintertid när det är halt och det har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till soporna är skottad och sandad.
cirkel orange Kärlen ska stå framme vid vägen från kl 06.00.
cirkel orange Grovavfall hämtas endast efter beställning av ”Hämtning av grovavfall”.

OBS! Utebliven sophämtning ska anmälas till Nårab inom tre (3) arbetsdagar från det att hämtning uteblivit för att Nårab ska kunna avhjälpa felet inom skälig tid. 

När vi mottagit din anmälan kontaktar vi vår entreprenör som hämtar hushållssopor i ditt område. Du får svar via mejl eller telefon om hur vi åtgärdar problemet. Normalt svarar vi inom en arbetsdag.

Vid felsortering:

Kärl 1 kommer inte tömmas om det är fel sorterat. Önskar ni tömning är ni välkomna att kontakta oss och boka extratömning mot debitering.

Kärl 2 kommer alltid tömmas. Upprepad felsortering kommer innebära en felsorteringsavgift på 291 kr* per kärl och tillfälle. felsortyerat
*enligt gällande renhållningstaxa.

Vid blockerade kärl:

– Har kärlet/kärlen ej kunnat tömmas pga. blockering, parkerade bilar, sopor framför kärlen eller liknande så innebär det att ni får boka extratömning mot debitering.blockering

Registrering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. För att administrera din anmälan/ansökan samt tillhandahålla information och genomföra debitering av dina avfallstjänster krävs registrering av uppgifterna i vårt dataregister. Information om hur Nårab behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.