Integritetspolicy – behandling av personuppgifter inom Nårab

Behandling av personuppgifter

Nårab vill värna om din integritet och informera dig om de rättigheter du har i vår hantering av dina personuppgifter.
Nårab samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna planera och samordna avfallshanteringen och slamtömningen i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Personuppgifterna behandlas enligt de bestämmelser som följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

pil ljusgron2 Integritetspolicy - Behandling av personuppgifter inom Nårab.pdf

Rätt att begära information

Du har som fastighetsägare rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Nårab.
Begäran om information ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och skickas tillsammans med kopia av giltig legitimation till Nårab Kundservice, Hyllstofta 6178, 264 93 Klippan.
Dina uppgifter kommer att skickas till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter. Om du anser att Nårab har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att rapportera klagomål till Nårab eller till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.