Hyllstofta avfallsanläggning


Slutförvaring av gamla deponin

lastbil
Den gamla deponin på Hyllstofta avfallsanläggning “bäddas in” med ett 2,5 meter tjockt lager av skyddsmaterial.

Avfall som inte kan återvinnas som aska, asbest, isolering etc. måste läggas i deponi. (Det man förr kallade för ”tippen”) På Hyllstofta finns en gammal deponi som nu är full och klar för slutförvaring.
Den gamla deponin på Hyllstofta togs i bruk 1975. Att avsluta en deponi eller ”soptipp” tar flera år med dagens höga miljökrav. Det krävs ett 2,5 meter tjockt barriärsystem med flera olika lager av skyddsmaterial ovanpå avfallet som hindrar regnvatten från att tränga in i avfallsberget och transportera skadliga ämnen till omgivningen. Arbetet beräknas kosta 57 miljoner kronor och vara klart 2018. Regelbundna prover på grundvattnet i omgivningen kommer att tas i 30-50 år framöver och proverna kontrolleras av Länsstyrelsen.

Ny renvattendamm

damm
Den gamla dammen med renat vatten från reningsverket på Hyllstofta ska utökas med en ny renvattendamm på 20 000 m3

Regnvatten från avfallsanläggningen samlas upp och renas i vårt eget reningsverk på Hyllstofta. Det renade vattnet lagras sedan i en renvattendamm på 5000 m3 innan det används till bevattning av vår energiskog.
Om det regnar mycket räcker inte dammen till utan vi måste då pumpa renat vatten till Klippans reningsverk. För att kunna ta hand om allt renvatten själva ska vi anlägga en ny större damm på 20 000 m3. Då kan reningsverket användas effektivare och vi kan bevattna våra energigrödor istället för att belasta Klippans reningsverk.

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.