Vad händer med avfallet?

matavfall

Till Hyllstofta och till Återvinningscentralerna runt om i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommer många olika slags avfall. Alla avfallsslagen sorteras och tas omhand på sitt sätt. Här nedan kan du läsa vad som händer med dem.

Matavfall
- Linköping. Fordonsgas och biogödsel.
Tidningar - TMR. Nytt papper.
Pappersförpackningar - Producentansvarsorganisationerna. Nya förpackningar
Metallförpackningar - Producentansvarsorganisationerna. Ny metall
Glasförpackningar - Producentansvarsorganisationerna. Nytt glas, glasull
Hårdplastförpackningar - Producentansvarsorganisationerna. Nya plastprodukter
Mjukplastförpackningar - Producentansvarsorganisationerna. Plank, pallklotsar
Trädgårdsavfall - Hyllstofta. Jord
Bilbatterier - Landskrona Boliden. Bergsöe Ny metall
Småbatterier - Hämtas av Elkretsen
Farligt avfall - SAKAB Destruktion
Kylskåp - Halmstad. Ny metall, omhändertagande av freon
Elavfall - Halmstad. Demontering, återvinning via Elkretsen
Träavfall - Hyllstofta. Flisas och blir bränsle
Skrot - Åstorp. Ny metall
Wellpapp - Timsfors. Nytt wellpapp
Restavfall – SYSAV i Malmö. Fjärrrvärme och el

 


Matrester 01

Matavfall

Matavfall i biopåsen blir biogas och biogödsel.
Biogas är ett miljövänligt drivmedel i bussar och bilar.
Biogödsel är naturlig och näringsrik växtnäring som sprids på åkrarna.

Det är viktigt att inte lägga fel avfall i biopåsen, då förstörs återvinningen.

 


Ljuskällor

Sortering och återvinning är avgörande för att avgifta kretsloppet och skydda människor, djur och natur. Genom att göra rätt
hjälper du helt enkelt till att få bort miljögifter som PCB, kvicksilver, freon med mera. Det är också ett sätt att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Plast, glas och metaller som koppar, guld och silver kan användas igen och igen och igen.

ljuskallor

Så här återvinns glödlampor och ljuskällor

Lyspulvret i lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljön och människors hälsa. Återvinning av lysrör och lågenergilampor har som främsta syfte att driva ut kvicksilver från lyspulvret och omhänderta detta på ett säkert och kontrollerat sätt. Alla ljuskällor som samlas in transporteras till Sweden Re-cycling i Hovmantorp. Där krossas lamporna i ett slutet sys-tem och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilver. Det separerade lyspulvret kan återanvändas vid nytillverkning av lysrör och lågenergilampor. Det renade gla-set sänds till glasåtervinnare där det smälts ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor och konservburkar. Metall och elektronikavfall blir ny metall och plasten energiåtervinns.


El-avfall

elektronik

Så här återvinns el-avfall

Batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer innehållande PCB är exempel på vanliga och ofta förekommande farliga komponenter som demonteras ur produkterna. När de miljöfar-liga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Metall-återvinningen sker på smältverk där återvunnet koppar, alu-minium och järn används som råvara i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller vilka också återvinns, exempelvis kan vissa kretskort innehålla guld och/eller silver. Vissa plaster och glas kan också materialåtervinnas. Övriga plaster, tyg och trä åter-vinns genom energiåtervinning. Den sker på förbränningsan-läggningar där värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Rökgaserna renas från eventuella föroreningar.

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.