Ägarbyte

Ska du sälja huset? Eller är du nybliven fastighetsägare?

För att Nårab ska kunna registrera ägarbytet behöver vi, på grund av bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen från och med 25 maj 2018, få in uppgifter om ägarbyte från både köpare och säljare genom en gemensam ägarbytesblankett. Ägarbytesblanketten som du hittar här på hemsidan ska fyllas i och signeras av båda parter och skickas sedan till Nårab varefter vi kan registrera ägarbytet. Du kan även kontakta Nårabs kundservice på tel. 0435-296 50 så skickar vi en ägarbytesblankett till dig. 

pil ljusgron2 Ägarbytesblankett för renhållning och slam

 

Det är fastighetsägarna som ansvarar för att anmäla ägarbyte till Nårab.
Detta gäller inte hyresgäster.

OBS! Vid ägarbyte är säljaren betalningsansvarig för utsänd faktura. Reglering av redan debiterat belopp sker mellan köpare och säljare.

 

 

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.