Nyhet på Återvinningscentralen

Genomskinliga säckar

genomskinligasackar5

Från och med den 1 juli 2018 kommer vi endast tillåta genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler. Det gör vi för att minska felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö.

Nårabs återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall levereras i svarta eller färgade sopsäckar vilket ställer till problem. Det mesta är rätt sorterat men vi hittar ofta elavfall, mediciner, färgburkar, oljefilter och annat där det inte hör hemma.

Från och med den 1 juli 2018 ska bara genomskinliga sopsäckar användas till avfall som lämnas på våra återvinningscentraler. Vi gör det för att minska mängden felsorterat avfall då personalen kan se vad som finns i säckarna och rätta till det som är fel sorterat.

 

Genomskinliga säckar - Bättre Sortering och Arbetsmiljö 


cirkel orange MINSKAD FELSORTERING

Felsorterat avfall minskar när personalen kan se vad som döljer sig i säckarna.

genomskinligasackar2


cirkel orange SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Personalen undviker stick- och skärsår om de slipper stoppa ned händerna i säckar.

genomskinligasackar3


cirkel orange BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC

Personalen behöver inte öppna säckar som sprider damm och föroreningar.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Hushåll
0435-296 50
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.