Avgränsningssamråd – Hyllstofta 2018-05-21

Norra Åsbo Renhållnings AB – Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken inför bolagets ansökan om ändringstillstånd avseende bl.a. förlängd färdigställandetid för sluttäckning av deponi vid bolagets avfallsanläggning i Hyllstofta, Klippans kommun.

pil ljusgron2 NÅRAB_Avgränsningssamråd_annonstext_2018-05-21.pdf

pil ljusgron2 Underlag_avgränsningssamråd_Hyllstofta.pdf

pil ljusgron2 Bilaga_1_Översikt_anläggningen_180502.pdf 

pil ljusgron2 Bilaga_2_Avslutningsplan_2007-11-13.pdf

pil ljusgron2 Bilaga_3_Förslag_på_ny_avslutningsplan_150820.pdf

pil ljusgron2 Bilaga_4_Skiss_buffertzon_500_m_180423.pdf

pil ljusgron2 Bilaga_5_Samlad_skiss_samtliga_användningsalternativ_180503.pdf

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan, Sweden

Kundenservice
+46 435-296 50
kundservice@narab.se

facebook

Nårab auf Facebook
Hier kannst du Kommentare hinterlassen, starten Diskussionen oder die aktuelle Geschehen lesen.