Köp återvunnet material

kopa material

Efter behandling av olika avfallsfraktioner tar vi fram de produkter som marknaden efterfrågar. Det kan vara rena produkter som metall, wellpapp och glas eller återvinningsprodukter som anläggningsjord eller bränsle i olika former. 

PTP-bränsle (papper, trä, plast) är exempel på ett bränsle med högvärdigt värmeinnehåll som ger ren energi i moderna förbränningsanläggningar.

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan

Kundservice Företag
0435-296 60
kundservice@narab.se

Vi tar hand om ditt avfall

Nårab är ett kommunalt bolag som ansvarar för insamling och avfallshantering i kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Vi sysslar med återvinning och behandling av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter.

facebook

Nårab på Facebook
Här kan du lämna synpunkter, starta diskussioner eller läsa om det senaste som händer.