• Ny avfallsplan

Ny Avfallsplan

bild avfallsplan

 

Nårab har tillsammans med Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner arbetat med att ta fram en ny avfallsplan för kommunerna.

Planen innehåller fyra målområden;

  • att förebyggande och återbruk ska öka
  • förbättrad insamling och sortering
  • god kommunikation och service 
  • minskad spridning av farliga ämnen

Till varje målområde finns konkreta mål med åtgärder som årligen ska följas upp.

Avfallsplanen berör både kommunernas verksamheter och dig som boende, besökare, företagare eller annan organisation inom Nårabs kommuner.

Nu finns avfallsplanen på utställning och samråd för att samla in synpunkter innan den kan slutföras och beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun senare under hösten. 

Samrådstiden är 26 juni - 15 september 2023.

 

Avfallsplanens huvuddokument

Bilaga 1 - Handlingsplan

Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 - Nedlagda deponier

Bilaga 4 - Uppföljning av föregående avfallsplan

Bilaga 5 - MKB Avfallsplan

 

Välkommen att bidra till en framtida hållbar avfallshantering med mindre avfall!

Kommuner logo

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan, Sweden

Customer Service
+46 435-296 50
kundservice@narab.se

facebook

Nårab on Facebook
Here can you leave comments, start discussions or read about what's happening.