Ägarbyte

Ska du sälja huset? Eller är du nybliven fastighetsägare?

För att Nårab ska kunna registrera ägarbytet behöver vi, på grund av bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen från och med 25 maj 2018, få in uppgifter om ägarbyte från både köpare och säljare genom en gemensam ägarbytesblankett. Ägarbytesblanketten som du hittar här på hemsidan ska fyllas i och signeras av båda parter och skickas sedan till Nårab varefter vi kan registrera ägarbytet. Du kan även kontakta Nårabs kundservice på tel. 0435-296 50 så skickar vi en ägarbytesblankett till dig. 

pil ljusgron2 Ägarbytesblankett för renhållning och slam

 

Det är fastighetsägarna som ansvarar för att anmäla ägarbyte till Nårab.
Detta gäller inte hyresgäster.

OBS! Om faktura som sträcker sig över tillträdesdatumet redan skickats ut får säljare / köparen reglera detta sinsemellan.

 

 

 

Nårab - Norra Åsbo Renhållnings AB

Hyllstofta 6178
264 93 Klippan, Sweden

Customer Service
+46 435-296 50
kundservice@narab.se

facebook

Nårab on Facebook
Here can you leave comments, start discussions or read about what's happening.