Trädgårdskärlen är väldigt tunga att tömma. Därför ska vi under sommaren testa att tömma trädgårdskärlen med en s.k. sidlastare. Vi blir väldigt tacksamma om du vill hjälpa till med detta försök genom att ställa trädgårdskärlet närmast trottoaren och vrida kärlet så locket öppnas från gatan och hjulen är in mot tomten, när det är dags för tömning.

Vid första tömningen kommer chauffören av sidlastaren att placera kärlet på lämplig plats för tömning samt sätta en dekal på locket som visar vilket håll kärlet ska stå på.

Chauffören i en sopbil med sidlastare tömmer kärlen via joystick och kameror inne i förarhytten vilket gör att chauffören inte behöver gå ut och rulla kärlet.

Sopbilens griparm når kärlet 2 meter från fordonet.
Tänk på att ha fritt 0,5 meter mellan och runt kärlet samt 4 meter ovanför så att griparmen inte slår i eller fastnar i något.
Dina synpunkter på detta försök är värdefulla. Hör av dig till Nårab om du ser några bekymmer angående tömning av trädgårdsavfall med sidlastare på din fastighet.TACK FÖR DIN HJÄLP!