Köp återvunnet material

Efter behandling av olika avfallsfraktioner tar vi fram de produkter som marknaden efterfrågar. Det kan vara rena produkter som metall, wellpapp och glas eller återvinningsprodukter som anläggningsjord eller bränsle i olika former.

PTP-bränsle (papper, trä, plast) är exempel på ett bränsle med högvärdigt värmeinnehåll som ger ren energi i moderna förbränningsanläggningar.

VI SÄLJER:
Anläggningsjord
- Kompostjord - Trädgårdsjord
Skrot/Metall
Wellpapp
Bränsle (PTP, RT och Vitflis)
Återvinningsprodukter