Blanketter (pdf)


Lämna avfall

Karakterisering av avfall som ska deponeras

EWC koder (För deponi och behandling påHyllstofta avfallsanläggning)

Avfallsförordning

Nårabs tillstånd

Tillstånd 2009

Ändringstillstånd 2013

Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall